ការសាងសង់ធុងផ្ទុកទឹកនៅឥណ្ឌូនេស៊ី

នាយកប្រតិបត្តិលោកសួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចពិព័រណ៍ស្តីពីការបន្សុទ្ធកាកសំណល់រឹងលើកទី ១១ នៅទីក្រុងហ្សាកកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩ ។

សង្ឃឹមថាមិត្តនឹងមានឱកាសជួបជាមួយលោកស៊ុននៅចាកាតា។

ឥឡូវនេះធុងថ្មីត្រូវបានសាងសង់សង្ឃឹមថាយើងអាចសហការកាន់តែច្រើននាពេលអនាគត។

gt


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែមេសា -២០-២០២០